Home Privacybeleid Alassio.nl

Privacybeleid Alassio.nl

door Alassio.nl

Alassio.nl gaat voor kwaliteit van haar dienstverlening. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en kandidaten een zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens

Op deze website maken we gebruik van Google Analytics (onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Google) om anonieme bezoekersgegevens te kunnen analyseren en onze website te verbeteren. Google kan verplicht worden deze gegevens aan derden te verschaffen. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit te zetten. Dit kan er wel in resulteren dat een website niet meer goed of volledig werkt

Onderstaand privacy beleid beschrijft hoe Alassio.nl uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en hoe wij daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens u. Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij trachten zo goed mogelijk uw rechten betreffende de privacy van uw gegevens te beschermen en te waarborgen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679) (de ‘AVG’).

Dit privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens van onze websitegebruikers, kandidaten, opdrachtgevers (klanten).

Gegevens kandidaten

Alassio.nl hecht groot belang aan de privacy van haar klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

Informatieverstrekking aan derden

Uw (persoons)gegevens worden nadrukkelijk niet aan commerciële partijen / derden verstrekt.

Wijzigen privacy beleid

Zo nu en dan brengt bloemenrivera.com wijzigingen aan in haar privacy beleid. Wij behouden ons het recht voor om ons privacy beleid aan te passen en raden u aan om dit privacy beleid regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage in en wijziging van uw gegevens

Op verzoek kunnen we uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens verwijderen uit onze databases en softwareapplicaties. Als u vragen of zorgen heeft over ons privacy beleid, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.